Gezond Verstand (11)

Gezond Verstand (11)

Gezond Verstand (11)
Gezond Verstand (11)
Gezond Verstand (11)
Gezond Verstand (11)
Gezond Verstand (11)
Gezond Verstand (11)
Gezond Verstand (11)
Gezond Verstand (11)
Gezond Verstand (11)
Gezond Verstand (11)

Het tijdschrift Gezond Verstand is mede opgericht om de bevolking degelijk onderzochte, actuele en belangrijke informatie te verschaffen over zaken die niet in de MSM genoemd worden en die afwijken van het voorgeschreven verhaal.

Veel van deze info wordt door de tech-bedrijven weg-gecensureerd op de internetplatforms (youtube, twitter, google, facebook etc. etc.) omdat het voor de heersende krachten achter de macht niet gunstig is indien door een bevolking massaal inzicht wordt verkregen in de ware aard van de in de krant en op tv verkondigde gebeurtenissen.

Tekenen voor dit blad is een eer.

Voorts ondersteunt en stimuleert Stichting Gezond Verstand kwalitatief goede onderzoeksjournalistiek en initiatieven die berichtgeving en journalistiek algeheel bevorderen. Stichting Gezond Verstand verdedigt en vraagt aandacht voor de persvrijheid en verdedigt en vraagt aandacht voor de vrijheid van meningsuiting van eenieder.

Gezond Verstand creƫert een platform voor kennisvergaring.

Hoofdredacteur is Karel van Wolferen, emeritus-hoogleraar Universiteit van Amsterdam en oud-correspondent NRC.