recursief systeem 1

recursief systeem 1

recursief systeem 1
recursief systeem 1
recursief systeem 1
recursief systeem 1

In 1983 ontstond het eerste recursief sysyteem. Vorm die in zichzelf functioneert door naar zichzelf te verwijzen op een double-bind wijze. Als jonge kunstenaar had ik toen al geen betekenis meer nodig. Waarom zou vorm iets moeten voorstellen of naar iets moeten verwijzen wat het zelf niet is? Het mechanisme van vorm, noemde ik dat. Je ziet hier ‘vorm’ die aan twee tegenstrijdige eisen moet voldoen en in de oplossing een beeld oplevert dat de problematiek verheldert.. waarna op een humoristische wijze de aard van de oplossing in consequentie wordt doorgezet…. ‘dat dit werk een steun mag zijn tijdens het bekijken ervan’ was een regelmatig gebezigde opmerking in die tijd. Meditatieve kunst die niets meer nodig heeft dan totale aandacht van de toeschouwer Als je het niet ziet lijkt het weinig, zodra je het ziet kun je niet meer terug en besef je dat in het eenvoudig maken de grootheid ligt.